סמינר "בעת מחלוקת" | פנים

סמינר "בעת מחלוקת"

מה נלמד מרצח יצחק רבין - על בסיס מה נוכל להיות שונים ובכל זאת שותפים?

מיועד לכיתות ז'-ח', נבנה על רקע הצורך בבחינת מורכבותה של החברה הישראלית על שסעיה. נצא מתוך דמותו, פועלו והירצחו של יצחק רבין לבחינת מקומו של האחר ויחסינו אליו בחברה הישראלית בכלל ובחיי התלמידים בפרט.

הארגונים שלנו