בית מדרש "בית משותף" | פנים

בית מדרש "בית משותף"

בית מדרש העוסק בשאלות של "לחיות ביחד" - דימוי עצמי, ערך כבוד האדם, אחריות ובחירה, תפקידים, חיברוּת: לא טוב היות האדם לבדו, קבלה ונתינה, שוויון בין המינים, גבולות וחוקים רשות הרבים ורשות היחיד, סובלנות: ואהבת לרעך כמוך, הזר והשונה, מנהיגות, זהות, שייכות וגאווה. דרך מעגלי השייכות השונים.

* מי אני: דימוי עצמי, ערך כבוד האדם, אחריות ובחירה.

* חיברוּת: לא טוב היות האדם לבדו, קבלה ונתינה, יחסים ושוויון בין המינים.

* גבולות וחוקים: רשות הרבים ורשות היחיד.

* סובלנות: ואהבת לרעך כמוך, הזר והשונה.

* שייכות: מנהיגות, זהות וגאווה.

הארגונים שלנו