תוכניות שנתיות לתלמידים של חל״ד | פנים

תוכניות שנתיות לתלמידים של חל״ד

לחל"ד תוכניות שנתיות ותוכניות חד יומיות המיועדות לבתי ספר יסודיים ממלכתיים. התוכניות השנתיות מבוססות על שעת הוראה שבועית קבועה במערכת. את התוכניות מעבירים מורי בית הספר. באיזור ירושלים ובאיזור גוש דן ישנה אפשרות להעברת התוכנית על ידי מדריכות חל"ד.

התוכניות החד יומיות מותאמות לנושאים בהם עוסקים התלמידים בבית הספר. הפעילויות מועברות כסדנאות חוויתיות בשילוב עזרי הוראה מושקעים ומאתגרים. הפעילויות מועברות על ידי מדריכות חל"ד.

כמו כן, לעמותה מספר תכניות המיועדות לבתי ספר יסודיים ולחטיבות הביניים בחינוך הממ"ד.

התוכניות באישור ופיקוח משרד החינוך.

הארגונים שלנו