צו פיוס | פנים

צו פיוס

צו פיוס חותר לקיומה של חברה בה חיים זה לצד לזה, בהבנה ובכבוד הדדי, יהודים בעלי גישות שונות למסורת, ומתקיימים ביניהם קשרי גומלין מתוך תחושת שותפות וערבות הדדית.

צו פיוס פועל לעידוד ההיכרות ולהעשרת הקשרים בין יחידים וקבוצות על הרצף הדתי-חילוני בחברה היהודית, להשמעת הקול המתון בתוך השיח הציבורי ולחיזוקו.

צו פיוס מלווים תוכניות בבתי ספר שונים ברחבי הארץ ומעניקים תוכנית לימודים איכותית, ערכית, יהודית וישראלית, ומאפשרים יצירת קשרים אישיים מרתקים בין  ילדים ומשפחות בעלות השקפת עולם שונה.

טלפון: 
02-6215353

הארגונים שלנו