מורה דרך - תוכנית להכשרת מורים מובילים בתרבות ישראל ומורשתו | פנים

מורה דרך - תוכנית להכשרת מורים מובילים בתרבות ישראל ומורשתו

תוכנית "מורה דרך" מיועדת למורים מובילים, הרואים עצמם כמנהיגים פורצי דרך, המעוניינים לחולל שינוי מהפכני בתפיסת ההוראה-למידה בבית הספר ובאורח החיים הבית ספרי בזיקה לתרבות ישראל ומורשתו.

לתוכנית שני מרכיבים משלימים: הכשרה מרכזית לצוותי המורים מבתי הספר השונים, והדרכה אישית של כל צוות מורים בבית הספר שלו.

תוכנית ההכשרה המרכזית כוללת: (בהיקף של 180 ש"ש)

  • לימוד עומק בית מדרשי דינאמי, אינטנסיבי ואינטרטקסטואליבשבילי ארון הספרים היהודי;

  • לימוד פדגוגיה בלתי פורמאלית, תוך שימוש בכלים של הנחיית קבוצות, לימוד במתודות מגוונות וכו';

  • התנסות משמעותית והובלה של למידה בחברותא כחלק מתפיסת החיים ואופן ההנכחה האפשרי בביה"ס ובקהילתו

הדרכה אישית של הצוותים הבית ספריים כוללת (בהיקף של 30 ש"ש): ליווי והדרכת המורים בהנכחת תרבות ישראל באורח החיים התרבותי והחינוכי של ביה"ס, ברמת המורים, התלמידים והקהילה.

הארגונים שלנו