מרכז הרצוג: השתלמויות בהזמנה | פנים

מרכז הרצוג: השתלמויות בהזמנה

מורה טוב, אומרת הפרסומת – הוא מורה לחיים.

על פי תפיסתנו, המורים הם סוכני השינוי הישירים ביותר של בני הנוער ומשום כך הם בעלי השפעה מכרעת על עתיד החברה הישראלית. מקצוע ההוראה הוא מקצוע של שליחות הדורש מהעוסקים בו מסירות ומחויבות.

מרכז יעקב הרצוג פיתוח מגוון של השתלמויות המיועדות למורים המעוניינים להתנסות בלימוד מעמיק ורחב של התרבות היהודית, ולהצטרף אלינו במסע ללימוד וגיבוש התרבות היהודית העכשווית. במסגרת לימוד זה נתוודע לפועלם של חז"ל וחכמי הדורות, ונשאב מהם השראה וכוחות לעבודת החינוך וההוראה השוחקת.

אנחנו יוצרים עבור חדרי מורים השתלמויות בית ספריות מותאמות בנושאים של תרבות ישראל, בפרספקטיבה של חינוך והוראה. צוות המרכז מתאים את התכנים והמתודה לפי צורכי בתי הספר ומספר המפגשים המבוקש.

טלפון: 
08-8608330

הארגונים שלנו