בית מדרש חסידות סיפורים והגות | פנים

בית מדרש חסידות סיפורים והגות

נעיין בחלק ממקורות הפרשנות החסידית בתלמוד ובמדרש ונראה כיצד מתפרשים הסוגיות כבעלי מסר אקטואלי בדרשות.

-קהילת מבשרת ציון

ירושלים
02-5700361
קהילה
תאריך פתיחה: 
28.10.2016
משך: 
17 מפגשים
קהל יעד: 
45-54
מנחה: 
הרב שלמה פוקס
עלות: 
620/ 440 לחברי קהילה
מוכר לגמול: 
לא מוכר
כוללת לינה: 
לא כולל לינה
התנועה הרפורמית

הארגונים שלנו