בית מדרש עיונים במקרא | פנים

בית מדרש עיונים במקרא

עיון בספרים החיצוניים - איגרת אַרִיסְטֵיאַס או איגרת אריסטיאס אל פילוקראטס (תרגום השבעים), ספר טוביה וספר יהודית. מעיון בנוסח הספרים ולעדות היכרות 'ארון הספרים' הקלאסי עם ספרות זו.

ירושלים
02-5700361
קהילה
תאריך פתיחה: 
30.10.2016
משך: 
17 מפגשים
קהל יעד: 
כל הגילאים
מנחה: 
הרב שלמה פוקס
עלות: 
700/ 490 לחברי קהילה
מוכר לגמול: 
לא מוכר
כוללת לינה: 
לא כולל לינה
התנועה הרפורמית

הארגונים שלנו