ייעוד ומטרות | פנים

ייעוד ומטרות

ארגון 'פנים' מהווה בית רעיוני וארגוני לארגוני יהדות-ישראלית, ומסייע להם לחבר בין רעיונותיהם ועשייתם לבעלי עניין ולציבור הרחב.

ייעוד: ארגון פנים שואף לבנות חברה יהודית-ישראלית המבורכת בריבוי קולות וגוונים, חברה שבה כל אדם חופשי לבטא כרצונו ועל פי השקפת עולמו והכרתו את השתייכותו לעם היהודי. 

מטרות:

  • עידוד וייזום שיתופי פעולה בין ארגוני יהדות-ישראלית באמצעות שולחנות עגולים, כנסים מקצועיים והשתלמויות מקצועיות.
  • פיתוח פלטפורמות מקוונות ופיזיות לשיווק, פרסום והגברת קולם של הארגונים במרחב הציבורי בישראל ובעולם.
  • איסוף נתונים והנגשתם לקובעי מדיניות ומקבלי החלטות בתחום היהדות הישראלית.
  • הנגשת מידע לציבור הרחב על קהילות, תכניות לימוד, טקסי חיים, אירועי מעגל שנה, ומוצרים שונים ברוח יהודית ישראלית.
  • פיתוח משאבים ממקורות חדשים לפרוייקטים משותפים של ארגוני יהדות ישראלית.

 

הארגונים שלנו