'שירת החול' שיח יהודי־ציוני בקבוצות המשימה השיתופיות של הצעירים במרחב החילוני בישראל. | פנים

'שירת החול' שיח יהודי־ציוני בקבוצות המשימה השיתופיות של הצעירים במרחב החילוני בישראל.

תאריך: 
ה, נובמבר 17, 2016
מאת: 
אזולאי, נ. ותבורי, א.
אזולאי, נ. ותבורי, א. (2014): עיונים בתקומת ישראל, מעבר להלכה: מיפוי מחדש של מסורת, חילוניות ותרבות העידן החדש בישראל, 7, עמ' 311-346.

כתבות נוספות

הארגונים שלנו