סדנאות מורים: תרבות יהודית ישראלית בדרך אחרת | פנים

סדנאות מורים: תרבות יהודית ישראלית בדרך אחרת

סדנאות קצרות מועד של חדר מורים סביב נושאים רוחביים בבית הספר:

  • פותחים שער לירושלים – חוויה משמעותית בית ספרית.

  • לימוד בחברותא לפיתוח חשיבה מסדר גבוה.

  • דיבור טוב לטיפוח תרבות הדיבור בביה"ס.

העוצמה של הסדנא היא באופן השילוב וההנגשה של רב-תחומיות ועולם התוכן היהודי לאוכלוסייה של בתי הספר הממלכתיים, בראיית הייחודיות הבית ספרית.

 

 

טלפון: 
אמנון מגיד, 054-6714425

הארגונים שלנו