תל״י | פנים

תל״י

קרן תל"י (תגבור לימודי יהדות) שמה לה למטרה לפתח, לקדם ולהעשיר את החינוך היהודי-ציוני במערכת החינוך הממלכתית בישראל, ברוח פתוחה סובלנית ופלורליסטית.

הארגונים שלנו